[ Prijava ]
Ispitni rokovi (I ciklus) - Građevinski odsjek

Na sljedećim linkovima možete pregledati ispitne rokove za školsku 2015/2016. godinu:

BOLOGNA

Info blok
Univerzitet u Bihaću
Pravilnici