[ Prijava ]
Ispitni rokovi (I ciklus) - Elektrotehnički odsjek

Na sljedećim linkovima možete pregledati ispitne rokove za školsku 2015/2016. godinu:

BOLOGNA


Info blok
Univerzitet u Bihaću
Pravilnici