[ Prijava ]
Ispitni rokovi (I ciklus) - Drvnoindustrijski odsjek

Na sljedećim linkovima možete pregledati ispitne rokove za školsku 2015/2016. godinu:

BOLOGNA
Info blok
Univerzitet u Bihaću
Pravilnici